Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa ban hành thành lập, vận hành và duy trì mô hình Tổ truyền thông cộng đồng. Đây là mô hình cụ thể triển khai thực hiện Dự án 8 – “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

FB_IMG_1668911386631

Văn bản hướng dẫn