Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam (1930 – 2020)” chúc mừng anh Ngô Đức Hải – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã đạt giải Nhất tháng thứ Ba Cuộc thi.

hải

Trong tháng thứ Ba (từ ngày 01/5 – 31/5/2020) đã có 385 người đăng ký mới và 1.218 lượt người tham gia dự thi, 186 người trả lời đúng 9 câu hỏi của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Stt Đơn vị Số tài khoản đăng ký mới Tổng số đăng ký

(Lũy kế từ tháng thứ Nhất đến tháng thứ Ba)

01 Hội LHPN huyện Đăk Tô 73 1265
02 Hội LHPN huyện Kon Plông 03 829
03 Hội LHPN huyện Đăk Hà 48 549
04 Hội LHPN huyện Đăk Glei 17 489
05 Hội LHPN huyện Tu Mơ Rông 13 314
06 Hội LHPN Thành phố Kon Tum 120 431
07 Hội LHPN huyện Kon Rẫy 0 124
08 Hội LHPN huyện Ngọc Hồi 16 129
09 Hội LHPN huyện Sa Thầy 03 88
10 Hội Phụ nữ BCH Quân sự tỉnh 22 54
11 Hội LHPN huyện Ia H’Drai 07 30
12 Hội Phụ nữ BCH Biên phòng tỉnh 05 21
13 Ban TG – Nữ công LĐLĐ tỉnh 53 56
14 Hội Phụ nữ Công an tỉnh 05 07

Đáp án cuộc thi tháng thứ Ba như sau:

STT Câu hỏi Đáp án đúng
1 Câu 1 b
2 Câu 2 c
3 Câu 3 d
4 Câu 4 a
5 Câu 5 d
6 Câu 6 b
7 Câu 7 b
8 Câu 8 d
9 Câu 9 a
10 Số người trả lời đúng 186


Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các anh, chị sau đây đạt giải:

STT Họ và tên  

Địa chỉ

 

Dự đoán

số người

trả lời đúng

Thời gian

tham gia

Kết quả
01 Ngô Đức Hải Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum 185 11:59:27 AM, ngày 29/5/2020  

giải Nhất

 

02

 

Hồ Thị Ngọc Quỳnh

Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, Thành phố Kon Tum  

169

6:08:59 AM, ngày 30/5/2020  

giải Nhì

 

 

03

 

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Trường mầm non Sao Mai, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

 

 

140

 

9:14:25 AM, ngày 20/5/2020

 

 

giải Ba

 

 

04

 

Lê Thị Ái Loan

Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô  

123

 

11:38:01 AM,

16/5/2020

 

 

giải Ba


Câu hỏi tháng thứ Tư Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam” như sau:

Câu 1. Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là?

 1. Tiếng gọi phụ nữ
 2. Báo Phụ nữ Việt Nam
 3. Báo Phụ nữ Dân chủ
 4. Báo Phụ nữ dân chủ cứu quốc

Câu 2. Định hướng phát triển của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sau khi hợp nhất với Đoàn phụ nữ cứu quốc?

 1. Là một Hội
 2. Là một mặt trận
 3. Là một liên minh chính trị
 4. Vừa là một Hội, vừa là một mặt trận

Câu 3. Nhiệm vụ chính của Hội Liên hiệp phụ nữ sau khi hợp nhất?

 1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội, hội viên sinh hoạt và bảo vệ quyền lợi cho họ trong tổ chức của Hội
 2. Giáo dục, nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, tư tưởng cho phụ nữ, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em
 3. Huy động phụ nữ cùng toàn dân tham gia kháng chiến
 4. Cả 3 phương án trên

Câu 4. Đại hội phụ nữ lần thứ Hai diễn ra vào năm nào?

 1. 1956
 2. 1957
 3. 1958
 4. 1960

Câu 5. Trong giai đoạn 1956-1960, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tập trung tham gia góp ý, xây dựng bộ Luật nào?

 1. Quyền Trẻ em
 2. Luật Lao động
 3. Luật Hôn nhân và Gia đình
 4. Luật Bảo vệ bà mẹ và trẻ em

Câu 6. Ai được mệnh danh là “Kiệt nữ miền Đông”?

 1. Bà Nguyễn Thị Bình
 2. Bà Trương Mỹ Hoa
 3. Bà Nguyễn Thị Định
 4. Bà Hồ Thị Bi

Câu 7. Năm 1973, số lượng hội viên toàn tỉnh là:

 1. 11.394
 2. 10.394
 3. 9.300
 4. 12.312

Câu 8: Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng tỉnh Kon Tum lần thứ Tư được diễn ra vào năm nào? Ai được bầu làm Hội trưởng?

 1. Đầu năm 1973. Chị Lê Thị Hiến được bầu làm Hội trưởng
 2. Đầu năm 1974. Chị Dík được bầu làm Hội trưởng
 3. Giữa năm 1974. Chị Nướp được bầu làm Hội trưởng
 4. Cuối năm 1971. Chị Đinh H’Nghia được bầu làm Hội trưởng

Câu 9. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng tỉnh Kon Tum lần thứ Tư đề ra bao nhiêu nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới?

 1. 5 nhiệm vụ
 2. 6 nhiệm vụ
 3. 7 nhiệm vụ
 4. 8 nhiệm vụ

Tin, ảnh: Hương Thơm-PL-HT