z5512279669971_4d5dc164a67cfc2cc3185bf4cecaea47

Ngày 05/6/2024, Công an tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019 – 2024.

z5510827290037_10491e3474373d458f10280629aa6ab4

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Y Phương Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh, huyện, thành phố và hơn 31 điển hình tiên tiến.

z5512279724511_43731537dc8dc7e3f94ea5af82fe0bce

Đồng chí Y Phương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tham gia phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trong quá trình triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019 – 2024. Theo đó, các đơn vị đã phát huy hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị trong triển khai các hoạt động xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác tại địa phương, góp phần đắc lực giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2019 – 2024, các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tham gia triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Hội đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan biên soạn và phát hành các ấn phẩm truyền thông tới cộng đồng nói chung, hội viên, phụ nữ nói riêng; đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử, Fanpage, Zalo, hệ thống loa phát thanh thôn/làng, truyền thông di động…. Bên cạnh đó, các cấp Hội chú trọng truyền thông trực tiếp qua việc lồng ghép sinh tại các buổi họp thôn, sinh hoạt chi hội, hội thi, hội diễn, hái hoa dân chủ, tọa đàm, lễ phát động, lễ ra quân, phiên tòa giả định… thu hút hơn 340.000 lượt người tham gia.

Các cấp Hội thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở, như: Phụ nữ tham gia phòng, chống tội phạm, Tổ phụ nữ tuyên truyền pháp luật, Phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo chấp hành tốt chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia công tác Hội…. Nhiều mô hình đã phát huy được sức mạnh, ý thức tự giác của cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, góp phần thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ các kiến thức công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT. Nhờ đó, đã góp phần giúp hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, duy trì khối đại đoàn kết toàn dân, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, tham gia hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân giảm đáng kể, an ninh chính trị được bảo đảm, quần chúng nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Bên cạnh những mặt đã làm được, Hội LHPN, Công an, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tại một số địa phương còn chưa đạt kết quả cao; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền tại một số cơ sở còn thiếu nguồn tài liệu truyền thông chính thống, kỹ năng khai thác và sử dụng tài liệu theo dạng số hóa còn hạn chế, công tác phối hợp giữa các lực lượng có lúc có nơi chưa chặt chẽ; một số mô hình bảo ANTT ở cơ sở hoạt động hình thức, chồng chéo; công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến chưa thực hiện thường xuyên… Từ đó, các đơn vị đã đề ra phương hướng, giải pháp để triển khai xây dựng phong trào trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đã có 31 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019 – 2024 được biểu dương, khen thưởng.

z5510827298049_d7ee7e4aaec6e19c408e07beec1bacb3

Có 06 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019 – 2024

z5510827275720_c4f487000c474c8bab4c0d157aebf63e

Đồng chí Y Phương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019 – 2024

z5510827307503_c79b583b60740a3339970961e50b1031

Lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019 – 2024, trong đó có 05 tập thể, cá nhân đến từ Hội LHPN các cấp.

 Minh Thảo-PL-MT