Để tiếp tục nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, trau dồi kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác Hội, công tác dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới cho đội ngũ Chi hội trưởng phụ nữ đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp đã đề ra.

Từ ngày 21-28/3/2024, Hội LHPN tỉnh Kon Tum tổ chức 07 lớp tập huấn cho 280 Chi hội trưởng phụ nữ tại  thành phố Kon Tum và các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Kon PLông.

z5305064892989_651435a47dbecea127cc2d542b158fec

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội dành cho Chi hội trưởng phụ nữ tại huyện Kon PLông

Nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ Chi hội trưởng phụ nữ năm nay được Hội LHPN tỉnh tập trung bồi dưỡng các kỹ năng, phương pháp nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội, tâm trạng tư tưởng của hội viên, phụ nữ; kỹ năng truyền thông vận động về Dân số – Kế hoạch hoá gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, văn minh và hướng dẫn triển khai mô hình “1+1”, “3 có 3 biết”; công tác tập, hợp phát triển hội viên tại cơ sở.

  Tin và ảnh: Hoàng Thơm