Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), Chi bộ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Đồng chí Y Phương, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì Hội nghị.

DSC_1516

Quang cảnh toàn Hội nghị. Ảnh MT.

5 năm qua, việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề toàn khóa và hằng năm gắn với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII đã được chi bộ thực hiện nghiêm túc. 100% đảng viên, công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh, nhất là người đứng đầu đã phát huy tính tiền phong, gương mẫu, thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện gắn với kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ quan tâm duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm đề ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; định hướng, lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện, giải quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào thi đua, công tác Hội. Cùng với việc chỉ đạo Công đoàn cơ sở duy trì tốt mô hình tiết kiệm, quỹ tương thân tương ái, Chi bộ đã quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và biểu dương 09 đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các chuyên đề hằng năm và nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh và trong các cấp Hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; lựa chọn nội dung trọng tâm, nổi cộm, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác Hội, phong trào phụ nữ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; chú trọng công tác phát hiện, giới thiệu, biểu dương và bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, 03 đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 đã được chi bộ tuyên dương, khen thưởng.

DSC_1521

03 đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Ảnh: MT

Tin, ảnh: Minh Thảo-PL-HT