Sáng ngày 19/5/2022, Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Y Phương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh – Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

phương 1

Đồng chí Y Phương – Bí thư Chi bộ đã quán triệt về nội dung, ý nghĩa của buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: MT

Đồng chí Bí thư Chi bộ  nhấn mạnh việc chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, chi bộ cũng như vai trò, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong học tập, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này đến các cấp Hội và hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII,  Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra.

Tại buổi sinh hoạt, Chi ủy Chi bộ đã giới thiệu khái quát về tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời lựa chọn chủ đề “Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng) để sinh hoạt chính trị tư tưởng.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên đã tích cực tham gia, đóng góp ý kiến về vai trò, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ Hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước, của tỉnh trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng dành thời gian sinh hoạt chuyên đề định kỳ quý II năm 2022 với chủ đề “Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác tham mưu của cán bộ, công chức Hội LHPN tỉnh“.

Kết luận tại buổi sinh hoạt, đồng chí Y Phương, Bí thư Chi bộ ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc và chuẩn bị chu đáo các nội dung sinh hoạt của Chi ủy, các tổ đảng và cán bộ, đảng viên; đồng chí đề nghị thời gian tới, mỗi đảng viên cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy ý chí tự lực, tự cường; thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng hiệu quả các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

khen thưởng

Nhân dịp này, 03 đảng viên tiểu biểu trong học tập và làm theo Bác đã được Chi bộ biểu dương, khen thưởng. Ảnh: MT

Đây hoạt động thực sự thiết thực và ý nghĩa của Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2022).

                                                                                                    Trần Thị Phong Lan-HT