Chiều ngày 21/3/2023, Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chuyên đề của tỉnh năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“. Đồng chí Y Phương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh – Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

IMG_1967

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Chi ủy Chi bộ đã quán triệt những nội dung cơ bản và các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững theo tài liệu Chuyên đề dùng cho cán bộ, đảng viên tỉnh Kon Tum do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn. Đồng thời triển khai kế hoạch của Chi bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai Chuyên đề của tỉnh năm 2023.

Theo đó, đối với tập thể, Chi bộ thống nhất lựa chọn nội dung: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trách nhiệm, tận tâm, tận tụy với công tác Hội, thực hiện phương châm “3 cùng”: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo” để thực hiện tốt chủ đề thi đua năm 2023 của Trung ương Hội: “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”. Mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên nghiên cứu, lựa chọn và đăng ký nội dung làm theo phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Y Phương, Bí thư Chi bộ đề nghị Chi bộ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chuyên đề toàn khóa của Trung ương về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chuyên đề của tỉnh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”, để việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nề nếp của Chi bộ, cơ quan và của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức Hội LHPN tỉnh.

IMG_1968

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh bổ nhiệm đồng chí Y BNhư – Chuyên viên Ban Tuyên giáo- Gia đình xã hội – Kinh tế Hội LHPN tỉnh giữ chức vụ Phó ban, Ban Tuyên giáo- Gia đình xã hội – Kinh tế Hội LHPN tỉnh.

Tin và ảnh: Phong Lan-PL-MT