Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam (1930 – 2020)” chúc mừng chị Võ Thị Thu Trang – Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Đăk Tô đã đạt giải Nhất tháng thứ Hai Cuộc thi.

giải nhất

Trong tháng thứ Hai (từ ngày 01/4 – 30/4/2020) đã có 1.057 người đăng ký mới và 2.474 lượt người tham gia dự thi, 53 người trả lời đúng 9 câu hỏi của Ban Tổ chức Cuộc thi.

3 đơn vị có số người đăng ký mới và tham gia dự thi đông nhất trong tháng thứ Hai là:

STT Đơn vị Đăng ký mới Tổng số đăng ký

(tính lũy kế từ tháng 1 đến tháng 2)

01 Hội LHPN huyện Đăk Tô 314 1192
02 Hội LHPN huyện Kon Plông 201 826
03 Hội LHPN huyện Đăk Hà 274 501

Đáp án cuộc thi tháng thứ Hai như sau:

STT Câu hỏi Đáp án đúng
1 Câu 1 c
2 Câu 2 d
3 Câu 3 a
4 Câu 4 a
5 Câu 5 d
6 Câu 6 b
7 Câu 7 b
8 Câu 8 d
9 Câu 9 b
10 Số người trả lời đúng 53

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các chị sau đây đạt giải:

STT Họ và tên  

Địa chỉ

 

Dự đoán

số người

trả lời đúng

Thời gian

tham gia

Kết quả
01 Võ Thị Thu Trang Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Đăk Tô

51

5:51:58 AM

ngày 22/4/2020

 

Giải Nhất

02 Nguyễn Thị Hồng Yên Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô

70

3:36:04 AM ngày 9/4/2020  

Giải Nhì

03 Bùi Thị Hoa Chi hội trưởng phụ nữ thôn Chư Hem,  xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai  

101

 

8:18:46 AM ngày 12/4/2020

 

 

Giải Ba

04 Lang Thị Đé Chi hội trưởng phụ nữ thôn 7, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai

101

1:12:37 AM

Ngày 9/4/2020

Giải Ba

Tin, ảnh: Hương Thơm-PL-HT