Chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống 11/6/2019: Hội viên, phụ nữ phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum nỗ lực khởi nghiệp: Xem và tải tại đây