Chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống 7/7/2020: Phụ nữ huyện Kon Plông đẩy mạnh triển khai các phong trào: Xem và tải tại đây

phunu7.7.20