Chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống 9/7/2019: Nhân rộng mô hình sinh kếvà hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp: Xem và tải tại đây