Chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống tháng 05/2023: Phụ nữ tỉnh Kon Tum học tập và làm theo lời Bác

Xem và Tải tại đây.