Chiều ngày 26/5/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi “Gia đình hạnh phúc” cấp tỉnh năm 2023 họp và công bố danh sách các gia đình tham gia vòng chung kết Cuộc thi “Gia đình hạnh phúc” cấp tỉnh năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/6/2023 tại khách sạn An Thái, thành phố Kon Tum. Cụ thể như sau:

01. Gia đình Nông Hồng Sơn – Lê Thị Tố Nguyên

Đơn vị dự thi: Hội LHPN huyện Kon Rẫy.

Mã số dự thi: 012

FB_IMG_1685115883792

02. Gia đình A Long-Y Hảo

Đơn vị dự thi: BCH Quân sự tỉnh

Mã số dự thi: 008

FB_IMG_1685116129086
03. Gia đình Phan Thành Trung- Trịnh Thị Hiền

Đơn vị dự thi: Hội LHPN huyện Đăk Hà

Mã số dự thi: 003
FB_IMG_1685116206751
04.Gia đình Võ Duy Đường- Khuất Thị Lệ Xuân

Đơn vị dự thi: Hội LHPN huyện Sa Thầy

Mã số dự thi: 011

FB_IMG_1685116289432
05. Gia đình Huỳnh Như Uyển Nhi – Nguyễn Tờ Vân Anh

Đơn vị dự thi: Hội LHPN huyện Đăk Tô

Mã số dự thi: 007

FB_IMG_1685116346829
06. Gia đình A Định- Y Bis 

Đơn vị dự thi: Hội LHPN huyện Đăk Tô

Mã số dự thi: 001

FB_IMG_1685116585971
07. Gia đình A Lý- Y Mai 

Đơn vị dự thi: Hội LHPN huyện Đăk Hà

Mã số dự thi: 002

FB_IMG_1685116650901
08. Gia đình A Kâm- Y Thoang

Đơn vị dự thi: Hội LHPN thành phố Kon Tum

Mã số dự thi: 009

FB_IMG_1685116723364
09. Gia đình A Hào- Y Tám

Đơn vị dự thi: Hội LHPN huyện Ngọc Hồi

Mã số dự thi: 015

FB_IMG_1685116768541
10. Gia đình Nguyễn Văn Nam- Nguyễn Thị Thu Thanh

 Đơn vị dự thi: Hội phụ nữ BCH Biên phòng tỉnh

Mã số dự thi: 004

FB_IMG_1685116866234
11. Gia đình A Glaoh- Y Bút

Đơn vị dự thi: Hội LHPN huyện Sa Thầy

Mã số dự thi: 006

FB_IMG_1685116893881
12. Gia đình A Mong- Y Tiếm

Đơn vị dự thi: Hội LHPN huyện Kon Plông

Mã số dự thi: 010

FB_IMG_1685117161730
13. Gia đình Hà Văn Khơi- Ngân Thị Tỉnh

Đơn vị dự thi: Hội LHPN huyện Ia H’Đrai

Mã số dự thi: 016

FB_IMG_1685117252477
14. Gia đình Vừa A Dia- Y Ba

Đơn vị dự thi: Hội LHPN huyện Tu Mơ Rông

Mã số dự thi: 013

FB_IMG_1685117395874

Ban TG-GĐXH-KT tổng hợp