Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, bình đẳng, hội nhập, phấn đấu vì sự bình đẳng của phụ nữ Việt Nam và sự phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã thành công tốt đẹp: final De cuong tuyen truyenh nhanh ĐH XII