cuoc-thi-ve-1-169036056373216981

Để thu hút đông đảo trẻ em, nhất là trẻ em tại địa bàn đặc biệt khó khăn, Trung ương Hội LHPN Việt Nam quyết định kéo dài thời gian nhận sản phẩm tham dự Cuộc thi “Lắng nghe con nói” thêm 1 tháng so với kế hoạch.
Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi lần thứ nhất năm 2023, do Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động từ ngày 01/5/2023 – 15/8/2023 (theo kế hoạch số 289/KH-ĐCT ngày 28/04/2023).

Để tạo điều kiện, thu hút đông đảo trẻ em, nhất là trẻ em tại địa bàn đặc biệt khó khăn, trẻ em thành viên các CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” trong Trường học tiếp cận được thông tin và tham gia Cuộc thi; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa sâu rộng về Cuộc thi và chuẩn bị cho đánh giá sơ khảo tại các tỉnh, thành, Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh, thành phố. Nội dung văn bản nêu rõ:

+ Điều chỉnh kéo dài thời gian phát động và sơ khảo Cuộc thi: Thời gian phát động và nhận sản phẩm dự thi: đến ngày 15/9/2023; thời gian đánh giá sơ khảo tại cấp tỉnh, thành phố và gửi tác phẩm được lựa chọn về Trung ương Hội: hoàn thành trước ngày 25/9/2023; Thời gian đánh giá vòng chung khảo tại cấp Trung ương: hoàn thành trước ngày 02/10/2023.

+ Điều chỉnh số lượng tác phẩm dự thi gửi về Trung ương: Mỗi tỉnh lựa chọn từ 15 – 30 tác phẩm của mỗi hình thức dự thi gửi về Trung ương.

Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh/thành phố chủ động phối hợp với Sở GD&ĐT, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh truyền thông về Cuộc thi qua các kênh thông tin của ngành, trên sóng phát thanh, truyền hình địa phương và truyền thông trên nền tảng số thu hút đông đảo trẻ em tham gia. Đồng thời, triển khai, hướng dẫn dẫn 100% các Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại địa bàn Dự án 8 tham gia Cuộc thi (tải về toàn văn).

Nguồn: phunuvietnam.vn