Vừa qua, Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Kon Tum do đồng chí Y Phương – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát Khoản 3 Điều 4 và Điểm a Khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định 56/2012/NĐ-CP “Về quy định trách nhiệm của bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước” tại Uỷ ban Nhân dân huyện Ngọc Hồi và Kon Plông.

Anh 5.5.22

Quang cảnh buổi giám sát tại Uỷ ban Nhân dân huyện Ngọc Hồi. Ảnh: Hoàng Thơm

Tại các buổi làm việc, cùng với việc ghi nhận những kết quả của Uỷ ban Nhân dân các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước tại các địa phương; đánh giá tình hình thực hiện chế độ, chính sách và những kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật, Đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị trong việc thực hiện việc thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 4 và Điểm a Khoản 1, 2 Điều 6 của Nghị định 56/2012/NĐ-CP như: Chưa thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị định và hầu hết các địa phương chưa xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Nhân dân xã với Hội LHPN cùng cấp.

Đoàn giám sát đề nghị Uỷ ban Nhân dân huyện Ngọc Hồi và Kon Plông tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để đảm bảo cho Hội LHPN cấp huyện và các xã, thị trấn tổ chức hoạt động, duy trì việc thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương với Hội LHPN; tiếp tục mời và tạo điều kiện cho Hội LHPN cùng cấp tham gia với tư cách là thành viên chính thức trong các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, các cuộc họp, hội thảo quan trọng có nội dung liên quan đến phụ nữ, trẻ em; đồng thời chỉ đạo các ban, ngành chức năng liên quan phối hợp với Hội LHPN huyện để tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ trong công tác phát triển kinh tế, giảm nghèo, giáo dục, y tế, phòng, chống các tệ nạn xã hội, bình đẳng giới,…

Hoàng Thơm-PL-HT-MT