Hội LHPN tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 207/KH-BTV, ngày 29/7/2019 phát động Cuộc thi viết sáng kiến bảo vệ môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai cho phụ nữ và trẻ em.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Cuộc thi nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng nói chung và phụ nữ nói riêng trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đồng thời là hoạt động thiết thực thực hiện khâu đột phá về ứng phó với biến đổi khí hậu được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Kon Tum khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đối tượng dự thi gồm: cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban ngành, đoàn thể; cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ và học sinh trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh.
Nội dung sáng kiến thuộc 7 lĩnh vực sau:
– Nông – Lâm – Ngư nghiệp: các sản phẩm, ý tưởng mang lại hiệu quả cao, bền vững cho người dân trong cộng đồng và phụ nữ nói riêng, góp phần làm giàu, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tác hại đến môi trường.
– Xã hội: các sản phẩm, ý tưởng góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, tăng cường năng lực và sự tham gia của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
– Giáo dục và đào tạo: các sản phẩm phục vụ dạy, học, truyền thông nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho người học, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái giúp họ biết cách ứng phó để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
– Khoa học và công nghệ: các sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ góp phần thay đổi hành vi, lối sống theo hướng thân thiện với môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng tiết kiệm- hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, năng lượng nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.
– Dịch vụ: các sản phẩm, dịch vụ nhằm hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ chủ động khắc phục, bù đắp thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra và góp phần bảo vệ môi trường.
– Chính sách: các giải pháp, ý tưởng sáng tạo trong triển khai các chính sách góp phần tác động đến giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.
– Đời sống gia đình: các sản phẩm, ý tưởng mang lại hiệu quả cao, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân trong cộng đồng nói chung và phụ nữ nói riêng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
Sáng kiến có thể thể hiện một nội dung hoặc kết hợp nhiều nội dung đã nêu ở trên.
Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính chính xác của thông tin và có đầy đủ các nội dung sau: Một bản mô tả nội dung sáng kiến; Mô hình, hình ảnh, video clip,… (nếu có); Tác phẩm phải là các ý tưởng, sáng kiến, mô hình chưa đạt giải thưởng tại cuộc thi nào. Ghi rõ họ tên tác giả/nhóm tác giả; ngày, tháng, năm sinh của đại diện; địa chỉ, số điện thoại liên lạc, thư điện tử tại tác phẩm.
Thời gian nhận tác phẩm dự thi: bắt đầu từ ngày 15/9/2019 và kết thúc vào ngày 25/9/2019. Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức vào ngày 30/9/2019./.

Tin, ảnh: Hương Thơm-PL-HT