Vừa qua, tại Thành phố Kon Tum, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn các kiến thức liên quan đến khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 70 học viên là cán bộ, hội viên, phụ nữ đang có nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn, trang bị kiến thức và thực hành cách thức lựa chọn và xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, quy trình lập kế hoạch kinh doanh, trong đó tập trung vào việc lập kế hoạch sản xuất; kế hoạch bán hàng; kế hoạch tài chính (tính các loại chi phí trong sản xuất kinh doanh, hướng dẫn tổng hợp các khoản thu chi, định giá thành toàn bộ/giá bán lẻ cho sản phẩm…).

mmmmmmmmmmmmmmm

Giảng viên Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum đang hướng dẫn quy trình lập kế hoạch kinh doanh

Trước đó, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 3 lớp tập huấn tại các huyện: Ngọc  Hồi, ĐăkGlei và Tu Mơ Rông. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm theo Kế hoạch hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, nhằm chuẩn bị tốt cho Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Kon Tum năm 2020. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; thúc đẩy phong trào và khơi dậy tinh thần, tiềm năng, sức sáng tạo của hội viên, phụ nữ tỉnh Kon Tum tham gia phong trào khởi nghiệp, góp phần đạt mục tiêu chung của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành.

                                                                                                    Tin và ảnh: CTV Y BNhư-PL-HT