Chiều 31/8, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Hội với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giai đoạn 2023-2027 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” giai đoạn 2023 – 2025.

192238Ảnh 1 Quang cảnh Hội ngh

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Y Đô

Trong thời gian qua, công tác phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Nhiều hoạt động trong chương trình phối hợp được triển khai hiệu quả như: Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; công tác hậu phương quân đội; tham gia phòng chống dịch bệnh Covid -19; xây dựng các mô hình… đã đem lại hiệu quả thiết thực cho hội viên phụ nữ, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Qua đó, đã gắn kết tình quân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

192308Ảnh 2 Đại diện các đơn v

Đại diện các đơn vị ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Y Đô

Tại Hội nghị, Hội LHPN tỉnh ký kết với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chương trình phối hợp giai đoạn 2023 – 2027, ký kết với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” giai đoạn 2023 – 2025.

Chương trình phối hợp hoạt động giữa các đơn vị tập trung chủ yếu vào các nội dung chính đã được xem xét, lựa chọn nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn phối hợp trước đó, đồng thời triển khai những nhiệm vụ phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế của địa phương, đó là: Tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội, Hội LHPN Việt Nam và địa phương phát động; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và hậu phương quân đội; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, xây dựng đơn vị quân đội vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Hội LHPN các cấp vững mạnh hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021 – 2025.

Nguồn: baokontum.com.vn