Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ giảng viên nguồn cấp huyện, thành phố tham gia thực hiện Dự án về lồng ghép giới và cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng các kiến thức, kỹ năng phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới … với sự tham gia của 200 đại biểu  thuộc các huyện: Kon Rẫy, Kon PLông, Đăk Hà, Ia H’Drai và thành phố Kon Tum.

z4487407384000_b1223cef1b3d55d10e857f79637930df

 Quảng cảnh lớp tập huấn cho đội ngũ giảng viên nguồn cấp huyện.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được cập nhật, trang bị các kiến thức về giới, bình đẳng giới, vấn đề giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong các chương trình, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đảm bảo bình đẳng giới. Bên cạnh đó, các giảng viên nguồn cấp huyện được cung cấp thêm các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng tập huấn các nội dung về bình đẳng giới tại cơ sở.

z4487413988376_d9598928c644ea6d50e0acebc307aa95

Quang cảnh lớp tập huấn cho cán bộ Hội, già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Thông qua tập huấn, nhằm góp phần nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị và thực hiện có hiệu quả Dự án thành phần số 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tin ảnh: Vũ Quyển-PL-HT