Sau 1,5 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành có chất lượng toàn bộ nội dung đề ra.
14_Dec_2022_113615_GMTIMG_9006.JPG
Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu bế mạc chương trình

Hội nghị đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày và tiến hành thảo luận tại các tổ, thảo luận trực tiếp tại hội trường với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào nhiều nội dung trong các tờ trình, dự thảo văn bản, nội dung xin ý kiến của Đoàn Chủ tịch. Nhiều ý kiến đóng góp có ý tưởng hay, mới, có thể trở thành những hoạt động rất có ý nghĩa, mang lại hiệu quả cao cho công tác Hội và phong trào phụ nữ. Các ý kiến đã được Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội tiếp thu, giải trình, tổng hợp đầy đủ, nghiêm túc, cầu thị.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất cao thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023 với chủ đề năm “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở” và 07 nhiệm vụ trọng tâm năm.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội trân trọng cảm ơn các Ủy viên BCH tham dự Hội nghị đã dành nhiều tâm huyết, nghiêm túc nghiên cứu các cái tài liệu và có nhiều ý kiến phát biểu rất xác đáng, sâu sắc, phản ánh đậm nét tình hình thực tiễn ở các địa phương, cơ sở, các ban, bộ, ngành, góp phần rất quan trọng để Đoàn Chủ tịch TW Hội sẽ tiếp thu một cách đầy đủ, nghiêm túc để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; bổ sung, làm rõ nội dung, phương hướng năm 2023.

Khẳng định, những kết quả đạt được trong năm 2022 là rất đáng khích lệ trong bối cảnh dịch bệnh covid- 19 vẫn có những tác động rất tiêu cực đến đời sống xã hội, trong đó có tác động trực tiếp đến hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ của cả nước, Chủ tịch Hội đánh giá, những kết quả đó là tiền đề hết sức quan trọng để tiếp tục bước sang năm 2023 với một tâm thế mới, nhiều sự sáng tạo, tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

IMG_7466.JPG

Toàn cảnh hội nghị 

Chủ tịch Hội nhấn mạnh một số vấn đề sau:

– Năm 2023 là năm thứ hai tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII. Do đó, tinh thần đổi mới sáng tạo sẽ tiếp tục thực hiện xuyên suốt trong tất cả các hoạt động của Hội trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

– Hội nghị BCH lần thứ 3 đã thống nhất chọn chủ đề năm 2023 là “Tập trung xây dựng cơ sở Hội và trọng tâm đó là nâng cao năng lực cán bộ Hội cấp cơ sở”, đề nghị các tỉnh, thành, đơn vị  quan tâm  quan tâm thích đáng, chăm lo đối với đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở để các chị tiếp tục có tinh thần cống hiến, tận tụy, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ như:  cần có kế hoạch cụ thể trong việc hỗ trợ, tập huấn để nâng cao năng lực thực tiễn cũng như kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nhất là cán bộ trẻ, trong đó như: kỹ năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, kỹ năng, kỹ năng vận động quần chúng. ; Quan tâm chăm lo đến điều kiện làm việc cho tổ chức Hội cơ sở. Theo thống kê cho thấy, hiện nay còn 7,73 % số các cơ sở Hội chưa có máy tính để sử dụng riêng, tương đương với 777 sở thuộc 172 huyện, 51 tỉnh, thành phố, trong số đó chỉ có 3% thuộc các xã đặc biệt khó khăn. Chính vì vậy, năm 2023, Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị; hai tổ chức thành viên Hội Nữ Trí thức và Hội Nữ Doanh nhân cùng đồng hành với TW Hội nỗ lực cố gắng để 777 tổ chức Hội cơ sở này sẽ được trang bị máy để làm việc. Đây là một trong những mục tiêu cần làm trong quá trình chuyển đổi số của Hội. Nơi nào đã hoàn thành rồi, có điều kiện thì hỗ trợ cho các đơn vị khác.

– Các tỉnh, thành tiếp tục có giải pháp để các cơ sở Hội có hoạt động có tính ổn định, có nguồn ngân sách để tổ chức hoạt động; nghiên cứu thật kỹ các nội dung 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, lựa chọn các vấn đề để đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG địa phương để làm sao tất cả các cơ sở Hội xã, phường, thị trấn đều có những hoạt động thực hiện CTMTQG, triển khai Nghị quyết, Chương trình của địa phương kèm theo nguồn lực để triển khai nhiệm vụ.

– Quan tâm xây dựng các mô hình tập hợp phụ nữ một cách hiệu quả. Thúc đẩy vai trò đồng hành của hai tổ chức thành viên là Hội Nữ Doanh nhân, Hội Nữ trí thức để  phát huy thế mạnh, năng lực của các đối tượng, tăng thêm sự phong phú, sự đa dạng, hiệu quả của Tổ chức Hội. Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương, nhất là ở những đơn vị đã có hoạt động ký kết từ Trung ương như Hội Người cao tuổi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động, cụ thể hóa các nội dung phối hợp để triển khai ở cơ sở nhằm chăm lo cho các lực lượng, đối tượng phụ nữ, người cao tuổi…

– Triển khai phong trào xây dựng người phụ nữ thời đại mới trên cơ sở hướng dẫn của TW Hội. Triển khai phong trào gắn với việc xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam, cụ thể hóa thành các tiêu chí, mục tiêu để phấn đấu cho mỗi phụ nữ trong cộng đồng phù hợp với tình hình địa phương, đặc thù văn hóa vùng miền; đảm bảo các tiêu chí, mục tiêu  của phong trào phải trở thành niềm kiêu hãnh, sức mạnh để phụ nữ có đủ khả năng đề kháng, miễn dịch trước những tác động đa chiều của toàn cầu hóa; góp phần kiến tạo,  xây dựng con người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam với phẩm chất, năng lực và bản lĩnh để có thể đối mặt, đương đầu với những thách thức, khó khăn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chung tay xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, đặc biệt là thực hiện tốt mục tiêu phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc vun đắp và xây dựng những giá trị của gia đình Việt Nam.

– Quán triệt đầy đủ nội dung các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6; dành thời gian nghiên cứu, đặc biệt là nội dung Nghị quyết 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, có quy định, nhiều nội dung liên quan đến tổ chức Hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, để cụ thể hóa những nội dung này. Đây là những hành lang pháp lý rất quan trọng để Hội tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tiếp tục quan tâm, chăm lo đến công tác phụ nữ. Nghiên cứu Nghị quyết  6 vùng kinh tế cả nước và vai trò của Hội trong việc thực hiện Nghị quyết; Giới thiệu, phổ biến những nội dung mới của các luật vừa được thông qua tại Kỳ họp Quốc hội thứ ba, thứ tư của Quốc hội khóa 15 như Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

*) Kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành
Tại Hội nghị đã diễn ra hoạt động kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành với việc biểu quyết tán thành bầu bổ sung 02 Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIII gồm: đ/c Chị Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

IMG_7485.JPG

Các đại biểu biểu quyết tán thành bầu bổ sung 02 Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIII