Hướng dẫn số 10/HD-ĐCT-TC, ngày 7/8/2017 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về Một số vấn đề về công tác nhân sự của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở: tải HUONG DAN 10 CONG TAC NHAN SU HOI PHU NU