Ngày 06/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 2405/KH-UBND duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) giai đoạn 2017-2020.

Kế hoạch đề ra mục tiêu là tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, phấn đấu đến năm 2020 có 100% các xã đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. Toàn tỉnh hoàn thành phổ PCGDTH, XMC mức độ 2 và duy trì đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 1, nâng cao tỷ lệ số lượng xã đạt chuẩn PCGDTHCS ở mức 2. Giải quyết cơ bản tình trạng người mù chữ, tái mù chữ, học sinh bỏ học ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS, mở thêm các lớp XMC nhằm duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng XMC trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020: Đối với PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi: có 102/102 xã, phường, thị trấn và 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi; đảm bảo đủ phòng học cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi; tiếp tục trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu lớp mẫu giáo dưới 5 tuổi theo quy định; duy trì tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đến trường đạt 99%; huy động trẻ trong độ tuổi học mẫu giáo đạt 90%; có 100% trường mầm non có công trình vệ sinh, nước sạch, có đủ đồ dùng đồ chơi. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục Mầm nonvà 100% trẻ 5 tuổi vùng đồng bào DTTS được chuẩn bị tốt tiếng Việt, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào học lớp 1; Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở thể nhẹ cân và thấp còi xuống dưới 10%; đảo đảm đủ giáo viên theo quy định, có 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo; trong đó, giáo viên dạy lớp mầm non 5 tuổi có trình độ trên chuẩn đạt trên 75%, 100% giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Đối với PCGDTH: Tỉnh được công nhận đạt chuẩn PCGDTH mức độ 2; đảm bảo huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9% trở lên, trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỉ lệ 93%; 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
Đối với PCGDTHCS: có 89/102 xã và 8/10 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 2; duy trì tỉ lệ huy động học sinh từ 11-14 tuổi vào học THCS đạt 99,5%; có ít nhất 90% tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp THCS; bảo đảm đủ đội ngũ nhân viên, giáo viên theo quy định, 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS; 75% giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn.
 Về XMC: Toàn tỉnh đạt chuẩn XMC mức độ 2; duy trì trên 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 được công nhận biết chữ mức độ 2, đối với xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 91% số người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận biết chữ mức độ 2; có 100% huyện, thành phố và 99% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn XMC mức độ 2.
Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền về PCGD, XMC; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đảm bảo điều kiện cần thiết cho thực hiện công tác PCGD, XMC; nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá PCGD, XMC; đẩy mạnh công tác xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC;…

Ngọc Định

Nguồn: http://www.kontum.gov.vn-HT