Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 39/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xây dựng 9 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

20170423153806rau được trồng thành từng tầng

Gồm: Chuỗi liên kết sản xuất 50 ha rau, củ, quả an toàn thực phẩm tập trung tại thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông và huyện Đăk Hà; Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ 300 ha cà phê chè hữu cơ tại 3 xã: Đăk Choong, Xốp, Đăk Man của huyện Đăk Glei; Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ 1.000 ha cà phê vối theo tiêu chuẩn 4C, UTZ tại thành phố Kon Tum và các huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy, Đăk Hà; Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ 500ha nguyên liệu mía ứng dụng công nghệ cao giai đoạn đầu tại thành phố Kon Tum và huyện Sa Thầy, Đăk Tô; Chuỗi liên kết sản xuất 100 ha lúa gạo đỏ gắn với xây dựng thương hiệu gạo đỏ Măng Đen tại huyện Kon Plông, trọng điểm là tại xã Măng Bút; Chuỗi liên kết trồng 200 ha cây thức ăn chăn nuôi (ngô sinh khối) tại thành phố Kon Tum và các huyện Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon Plông; Chuỗi liên kết trồng 300 ha cây dược liệu (đảng sâm, đương quy, nghệ vàng) tập trung tại các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Ia Hdrai và thành phố Kon Tum; Chuỗi liên kết sản xuất 200 ha chanh dây tại huyện Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Đăk Hà và thành phố Kon Tum; Chuỗi liên kết sản xuất 3.500 ha sắn tại thành phố Kon Tum, Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Ia H’Drai.

Việc xây dựng Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tổ chức lại sản xuất các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi theo hướng đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ sản xuất theo mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để thực hiện liên kết sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng cao sản phẩm; hình thành cơ chế liên kết giữa các chủ thể tham gia mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn với thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ và xây dựng thương hiệu sản phẩm; kết hợp hài hòa giữa lợi ích và sự phát triển của các chủ thể góp phần cải thiện điều kiện về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững. Thực hiện tốt các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Văn Hạ

Nguồn: http://kontum.gov.vn-HT