Chiều 11/9, đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các huyện ủy, thành ủy và chính quyền cùng cấp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; các cấp ủy và tổ chức đảng, chính quyền tăng cường phối hợp với hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay đúng quy định, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững…

Thời gian qua, các cấp ủy đảng còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; chỉ đạo hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp trong tỉnh nhận ủy thác tăng cường chặt chẽ, đồng bộ để năng cao chất lượng ủy thác, phát huy được thế mạnh của đoàn viên, hội viên đi đầu làm kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo sử dụng nguồn vốn đầu tư sản xuất, lao động việc làm hiệu quả ở cơ sở.

Đánh giá sơ kết 5 năm qua, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp trong tỉnh ngày càng được nâng lên với 102 điểm giao dịch xã, 1.677 tổ tiết kiệm và vay vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS…

Tính đến cuối tháng 6/2019, tổng nguồn vốn cho vay đạt 2.538,7 tỷ đồng, tăng 1.095,2 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW; đã có 135.650 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Vốn tín dụng chính sách đã giúp tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 26,11% xuống còn 17,29% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; có 18/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bộ mặt nông thôn được cải thiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trong tỉnh đã triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả tích cực.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: MT

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường các giải pháp mở rộng tín dụng, ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn tỉnh”; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; chủ động thực hiện việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả; chú trọng chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động giao dịch tại xã; chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn.

Đối với các ngành chức năng tỉnh, cần chủ động tham mưu dành nguồn vốn ngân sách hợp lý ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn để bổ sung nguồn vốn cho vay; tiến hành rà soát các nguồn vốn cho vay ưu đãi có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ chuyển giao hoặc ủy thác tập trung vào một đầu mối phương thức thống nhất; tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất để phát hiện tồn tại, có kiến nghị, chấn chỉnh và xử lý kịp thời.

Các đoàn thể chính trị-xã hội nhận ủy thác các cấp đẩy mạnh trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện một số nội dung công việc được ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội địa phương; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền tín dụng chính sách, việc bình xét cho vay, quản lý và hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả; sớm tham mưu tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh…

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện Chỉ thị 40; 6 tập thể và 9 cá nhân được Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng Giấy khen có thành tích đóng góp 5 năm thực hiện Chỉ thị 40.

Mai Trâm. Nguồn: http://baokontum.com.vn-HT