Sáng ngày 7/10/2021, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Đại hội với chủ đề “Phụ nữ Kon Tum phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần đưa tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển”.
ảnh toàn cảnh
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: HT
Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; lãnh đạo các ban Trung ương Hội, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và 182 đại biểu đại diện cho hơn 115.000 phụ nữ các dân tộc trong tỉnh. Trong đó, 90 đại biểu dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm gần 50%.
đại biểu lãnh đạo
Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội và tỉnh Kon Tum. Ảnh: HT
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Y Phương, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, khách quan các kết quả và nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, trên cơ sở đó quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021 – 2026.
phương
Đồng chí Y Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, tuy còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Ảnh: HT

Sau một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu, các tầng lớp phụ nữ Kon Tum đã phát huy nội lực, thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Các cấp Hội đã phối hợp với các ban, ngành liên quan giúp 1.143 hộ phụ nữ thoát nghèo; kết nối, hiện thực hóa 30 ý tưởng khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ với tổng số vốn hơn 3.600 triệu đồng; hỗ trợ 39.816 hộ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng được 24 “Làng phụ nữ DTTS nông thôn mới”. Trong nhiệm kỳ, đã phát triển mới 16.426 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 85.048/115.869 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại địa bàn.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Đại hội thống nhất xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: Phụ nữ Kon Tum phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần đưa tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển. Đồng thời xác định các nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện gồm: Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; chú trọng thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đồng thời, triển khai 2 khâu đột phá: Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội; đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt các chỉ tiêu: Vận động 20% phụ nữ DTTS nghèo, cận nghèo toàn tỉnh tham gia mô hình kinh tế tập thể; hỗ trợ thành lập ít nhất 50 mô hình kinh tế tập thể; 10 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; vận động, hỗ trợ ít nhất 2.550 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch bền vững; có 70% phụ nữ DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm; có trên 40% phụ nữ DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo biết áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn đầu tư sản xuất; 25% phụ nữ DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện; có ít nhất 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình được tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; đề xuất thành công 01 chương trình (đề án) liên quan đến phụ nữ…

bầu

Đại biểu biểu quyết thông qua 9 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2021- 2026. Ảnh: HT

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các cấp Hội, toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

hoà

Đồng chí Nguyễn Văn Hoà, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội năng động, sáng tạo hơn nữa, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách để đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển. Ảnh: HT

Đồng chí cũng đềnghị, các cấp Hội cần tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho hội viên, phụ nữ xóa bỏ mặc cảm, tự tin khẳng định vai trò, vị thế của mình, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và khát vọng vươn lên lao động, học tập, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Các cấp Hội phụ nữ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong phụ nữ, nhất là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; cuộc vận động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Thực hiện tốt vai trò giám sát, nhất là các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, phụ nữ; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phản biện đối với các chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của chị em phụ nữ.

Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với phụ nữ các tỉnh hai nước bạn Lào, Campuchia, nhất là trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống xâm canh, buôn bán phụ nữ, trẻ em trên khu vực biên giới.

Nâng cao hiệu quả phối hợp của Hội LHPN tỉnh với các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; phát huy vai trò, vị thế của chị em phụ nữ và cán bộ quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trước mắt, tiếp tục phối hợp, tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức, cách làm thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các cấp Hội phụ nữ, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển mạnh mẽ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn cán bộ phụ nữ; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu chị em có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy, chính quyền, bộ máy lãnh đạo quản lý các cấp.

hoà

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: HT

Tham dự Đại hội, đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng khi các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh có nhiều nỗ lực, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí mong muốn, trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội cần đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục trang bị kiến thức, kỹ năng, giáo dục truyền thống, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức công dân và niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ tỉnh Kon Tum nói riêng. Tiếp tục khẳng định vai trò của phụ nữ trong bảo tồn, lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc; chủ động triển khai xây dựng người phụ nữ Kon Tum thời đại mới có tri thức, có sức khỏe, có đạo đức, bản lĩnh, trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội tỉnh.

Cần chủ động đề xuất đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Hội LHPN tỉnh cần thể hiện vai trò tiên phong hưởng ứng và triển khai sáng tạo cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; tạo ra các kết quả thực chất trong xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” làng phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn mới… phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; đề xuất cơ chế, chính sách tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Tham mưu, đề xuất và tích cực tham gia giải quyết các vấn về xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em ở địa phương như: Mất cân bằng giới tính khi sinh, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, tội phạm, tệ nạn xã hội, hôn nhân cận huyết, tảo hôn, mù chữ…

Các cấp Hội phụ nữ cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ về vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức các hoạt động Hội.

Là tỉnh có đường biên giới với hai nước láng giềng, các cấp Hội cần nghiên cứu để cụ thể hoá Nghị quyết chuyên đề “hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế” của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII để có giải pháp phù hợp; nâng cáo chất lượng các hoạt động hợp tác với phụ nữ các tỉnh của nước bạn Lào, Campuchia; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ về bảo vệ và xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị. Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trong các mối quan hệ và giao dịch có yếu tố nước ngoài.

buc truong

Thay mặt Đoàn chủ tịch Trung ương Hội, đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Đại hội bức tranh biểu trưng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: HT

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tặng bằng khen cho 01 tập thể, 04 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; BTV Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 16 tập thể, 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Phụ nữ nhiệm kỳ 2016- 2021.

UBND tỉnh

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016- 2021. Ảnh: HT

Đại hội đã bầu 33 uỷ viên Ban Chấp hành, 9 uỷ viên Ban Thường vụ, 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí Y Phương tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XIV; các đồng chí: Y Lan, Trần Thị Phong Lan,  Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

bch

Ban Chấp hành khóa XIV ra mắt trước Đại hội. Ảnh: HT

Tin, ảnh: Hương Thơm-PL-HT