Tiếp tục chuỗi hội thảo tham vấn về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), ngày 8/8, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức xin ý kiến của nguyên lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam các thời kỳ về các dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Chỉ thị chuẩn bị trình Ban Bí thư về Công tác Phụ nữ trong tình hình mới.

nq11

Toàn cảnh hội thảo

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức khảo sát, hội thảo rộng rãi tại 9 tỉnh thành và 6 bộ ngành liên quan để thu thập, tham vấn ý kiến chuẩn bị cho tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11.

Hội thảo tham vấn ý kiến cán bộ nguyên lãnh đạo TW Hội các thời kỳ là rất quan trọng vì các chị là những người trực tiếp tham gia, lãnh đạo công tác Hội, trực tiếp tham gia tham mưu xây dựng và thực hiện Nghị quyết 11 thời gian qua.

Tại hội thảo, các đại biểu nguyên lãnh đạo Hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện sự trăn trở, tâm huyết đối với công tác Phụ nữ và bình đẳng giới của nước nhà.

Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư TW Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận TW, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chỉ ra, trong các dự thảo chưa đưa ra được nhiều con số biết nói để minh họa, chứng minh cho kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết trong 10 năm qua. Các mục tiêu phải được cụ thể hóa bằng những phụ lục, số liệu kèm theo để so sánh và giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thấy được kết quả lãnh đạo của Đảng một cách rõ ràng, cụ thể hơn trước khi có Nghị quyết và sau 10 năm thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, cần đưa ra được những nhận định, đánh giá về tình hình công tác phụ nữ ở Việt Nam so với các nước trong khu vực và thế giới, để thấy được những vấn đề còn tồn tại, có giải pháp khắc phục. Phải làm rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phụ nữ, tránh chung chung, thiếu cụ thể. Có những vấn đề rất khó nhưng không thể không làm.

Khẳng định phải lấy Nghị quyết làm kim chỉ nam để triển khai công tác phụ nữ, bà Phương Minh, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị Ban Chỉ đạo cần tham mưu cho Ban Bí thư ra Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ trong tình hình mới. Trong đó đặt ra những vấn đề mới trong Công tác phụ nữ hiện nay, các giải pháp mang tính chiến lược cũng như các giải pháp mang tính cụ thể, đáp ứng những vấn đề phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em.

Bà Trương Thị Khuê, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam cho rằng Báo cáo cần bám sát NQ để tổng kết, đánh giá. Phải làm rõ mục tiêu đặt ra trong NQ sau 10 năm cái gì làm được, cái gì làm chưa được, nghiêm túc nhìn thật vào sự thật để tìm ra được nguyên nhân căn cơ, từ đó mới tìm được giải pháp trong thời gian tới.

Cùng với các ý kiến trên, đại biểu tham gia hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến, đưa ra những gợi mở về công tác phụ nữ, những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ và bình đẳng giới của Việt Nam trong bối cảnh có nhiều đổi mới đan xen cả thuận lợi và thách thức hiện nay.

Đa số các ý kiến đều cho rằng, Nghị quyết 11-NQ/TW vẫn còn nguyên giá trị với những nội dung rất tiến bộ, nhiều mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết đến nay vẫn chưa thực hiện được. Do đó, việc cần làm sau tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết là đưa ra được chương trình hành động để tiếp tục thúc đẩy Nghị quyết, Chỉ thị được thực thi, đi vào cuộc sống 1 cách thực chất.

Các ý kiến tại hội thảo sẽ được Hội LHPN Việt Nam tiếp thu, nghiên cứu để tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện các dự thảo trình Ban Bí thư về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW .

VH

Nguồn: http://hoilhpn.org.vn-HT