Từ ngày 1-8, BHYT có cấu trúc mã thẻ gồm 15 ký tự, trong đó 10 ký tự cuối là mã số BHXH, đồng bộ với sốsổ BHXH :

Những đối tượng tham gia BHYT phát sinh từ ngày 1-8 sẽ thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH. 10 ký tự cuối của mã thẻ BHYT sẽ được dùng làm số sổ BHXH duy nhất khi họ tham gia BHXH (mỗi người tham gia BHXH, BHYT chỉ được cấp một mã số BHXH).

Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT mới theo mã số BHXH, người tham gia có thẻ BHYT đã cấp theo cấu trúc mã thẻ cũ mà còn giá trị sử dụng tiếp tục được sử dụng để đi khám chữa bệnh BHYT theo quy định.

Về phân cấp, với BHXH huyện: Bỏ quy định “BHXH huyện cấp lại, đổi thẻ các trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại huyện”. Với BHXH tỉnh: Bổ sung quy định “BHXH tỉnh cấp lại, đổi thẻ cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh”.

Có 6 đối tượng tham gia BHYT mới được bổ sung, gồm: Đối tượng do người lao động, công an đơn vị, địa phương đóng BHYT; dân công hỏa tuyến; người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam; nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các bộ (trừ Bộ Quốc phòng), ngành, địa phương; thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, Học viên Công an Nhân dân đang học tập tại các trường trong và ngoài công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước, thân nhân của người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại các bộ (không bao gồm đối tượng do BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT), ngành, địa phương.

Dữ liệu cấp thẻ BHYT được quản lý tập trung tại BHXH Việt Nam và liên thông với dữ liệu thu. Các cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận thẻ BHYT của bệnh nhân đến khám bệnh thực hiện tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT để xác định giá trị sử dụng của thẻ. Thẻ có giá trị sử dụng tương ứng với số tiền đóng.

Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, nếu đơn vị đóng chậm BHYT từ 30 ngày trở lên, thẻ BHYT hết giá trị sử dụng. Khi người lao động phát sinh chi phí khám chữa bệnh trong thời hạn thẻ BHYT hết giá trị sử dụng, cơ quan BHXH thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí theo quy định sau khi đơn vị đã đóng đủ số tiền chậm đóng BHYT. Người hưởng chế độ ốm đau, thai sản tiếp tục sử dụng thẻ đã cấp, không thực hiện đổi thẻ; trường hợp ốm đau dài ngày hoặc nghỉ hưởng chế độ hưu trí, thẻ đã cấp tiếp tục được sử dụng đến hết tháng đơn vị có báo cáo.

Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng-HT