Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu hỗ trợ các dự án, ý tưởng của phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh giai đoạn 2 (từ năm 2021-2025) theo Kế hoạch số 524/KH-UBND, ngày 02 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum phát động Cuộc thi “Phụ nữ Kon Tum khởi nghiệp sáng tạo” năm 2023. 

z4105373900537_e43ad002050fd05b1ada8cb39f9301de

Thông tin cụ thể về Cuộc thi như sau:

Lĩnh vực dự thi: Sản xuất kinh doanh, ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chất lượng.

Đối tượng dự thi: Là các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết, các mô hình kinh tế do phụ nữ quản lý, làm chủ; các cá nhân, hộ kinh doanh hoặc khởi sự kinh doanh có sự kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã có đề án, ý tưởng mong muốn mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học kỹ thuật để thay đổi phương thức tổ chức sản xuất hoặc tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới. Ưu tiên các tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã có thành viên là phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật và phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn (có ít nhất 5 thành viên tham gia, trong đó phụ nữ thuộc hộ nghèo và cận nghèo chiếm tối thiểu 50%) và các đề án, ý tưởng tạo ra những sản phẩm góp phần giảm khoảng cách giới trong các lĩnh vực.

Các đề án, ý tưởng tham gia dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi đến hết ngày 30/6/2023 theo địa chỉ email: banphongtraopnkt@gmail.com.

Tổng kết và trao giải Cuộc thi dự kiến vào tháng 10/2023 gắn với Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023.

* Cơ cấu giải thưởng:

+ 01 giải Nhất

+ 01 giải Nhì

+ 02 giải Ba

+ 06 giải Khuyến khích

Các đề án, ý tưởng đạt giải sẽ được Hội LHPN tỉnh cấp giấy chứng nhận đề án, ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu.

Các đề án, ý tưởng đạt giải tiêu biểu sẽ được Hội LHPN tỉnh phối hợp với các tổ chức, cá nhân có chuyên môn hỗ trợ hoàn thiện, phát triển để tiếp tục gửi Hội đồng tư vấn khởi nghiệp của tỉnh xét duyệt và tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh, nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế do Hội LHPN tỉnh quản lý  để hiện thực hóa. Đại diện các đề án, ý tưởng khởi nghiệp tham gia Cuộc thi sẽ được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kết nối tiếp cận các nguồn lực, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm tại Ngày phụ nữ khởi nghiệp hằng năm do Hội LHPN tỉnh, TW Hội LHPN Việt Nam và các sự kiện xúc tiến thương mại do các ban, ngành liên quan tổ chức.

Thông tin chi tiết Cuộc thi được cập nhật thường xuyên trên Website Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum tại địa chỉ http://phunukontum.org.vn/; Fanpage: https://www.facebook.com/phunukontum/.

Văn bản cuộc thi: Kế hoạch; Thể lệ Cuộc thi Phụ nữ Kon Tum khởi nghiệp sáng tạo năm 2023.

Minh Thảo-PL-MT