bầu

Đại biểu biểu quyết chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2021- 2026. Ảnh: HT

Trước bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội trong tỉnh và đất nước có những sự thay đổi lớn, đòi hỏi tổ chức Hội phải thay đổi phù hợp với tình hình thực tiễn, với khẩu hiệu hành động “Phụ nữ Kon Tum phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần đưa tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển”, tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV đã nhận định nhiệm vụ phát triển tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả được đặt lên hàng đầu. Theo đó, các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021- 2026 được xây dựng gắn kết với các chỉ tiêu đề ra, đồng thời phù hợp với tình hình địa phương và đặc thù hội viên, phụ nữ.

Hội LHPN tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp gồm:

(1) Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam;

(2) Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới;

(3) Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Theo đó, Hội sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội phụ nữ; chất lượng sinh hoạt hội viên theo hướng linh hoạt, thiết thực, hấp dẫn. Mở rộng các loại hình tập hợp, đa dạng nội dung hoạt động Hội theo phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ, yêu cầu công tác phụ nữ trong thời đại mới. Cán bộ Hội chuyên trách các cấp thực hiện “3 cùng” với chi hội: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”.

Ngoài 3 nhiệm vụ trọng tâm, công tác Hội, phong trào phụ nữ toàn tỉnh sẽ tập trung vào các khâu đột phá, phong trào thi đua, cuộc vận động theo chỉ đạo của tỉnh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam như: “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội.

Hương Thơm tổng hợp-PL-HT