Để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai tài liệu sinh hoạt hội viên chủ đề “Phòng, chống ma túy, mại dâm” dưới hình thức thi trắc nghiệm kiến thức trực tuyến.
ThuJan28143606ICT2021_banner_cuộc_thi_PCMT_online
Bài trắc nghiệm kiến thức gồm 10 bộ đề, mỗi bộ đề gồm 20 câu hỏi được trộn ngẫu nhiên bao gồm 3 phần: Khái niệm; Pháp luật liên quan và giải pháp về chủ đề ma túy, mại dâm.
Để thực hiện bài trắc nghiệm, cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân cần đăng nhập bằng số điện thoại cá nhân. Bài trắc nghiệm sẽ hiện ra đáp án sau khi người làm kết thúc bài kiểm tra của mình, giúp cho người làm có thể so sánh kết quả sau mỗi lần thực hành. Mỗi người có thể làm bài nhiều lần.
Để thực hiện bài trắc nghiệm, hội viên, phụ nữ và nhân dân truy cập Website Hội LHPN Việt Nam tại địa chỉ: http://hoilhpn.org.vn/45.118.145.194./.
Hương Thơm-PL-HT