Ngày 09/5/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 1348/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết Dengue.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 22/02/2022 về phòng, chống dịch bệnh SXHD năm 2022 và Văn bản số 910/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 về việc chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ban hành Kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống SXHD lần thứ 12 (15/6/2022) và triển khai các hoạt động thiết thực nhằm truyền thông phòng, chống SXHD trước mùa dịch, phát huy vai trò của chính quyền, ban ngành, đoàn thể, người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống SXHD.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch SXHD tại địa phương. Tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch. Đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số véc tơ trước và sau phun để có chỉ định phun cụ thể. Xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chủ động phòng, chống  SXHD. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do SXHD, đặc biệt tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời, đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạnh quá tải bệnh viện.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, lồng ghép công tác chỉ đạo phòng, chống dịch SXHD tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch với công tác phòng, chống COVID-19, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng, chống dịch.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Sở Y tế tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh SXHD, lồng ghép với truyền thông phòng, chống COVID-19 và các hoạt động khác để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước đọng, nơi lăng quăng/bọ gậy, muỗi phát tiển, đậy kín nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

Sở Tài chính căn cứ Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh SXHD năm 2022, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết theo đúng quy định.

UBND các huyện, thành phố giao trách nhiệm cụ thể cho UBND cấp xã, các phòng, ban liên quan và huy động các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành Y tế triển khai Chiến dịch vệ sinh môi trường – diệt lăng quăng/bọ gậy đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi, các ổ bỏ gậy nguồn để tiến hành các hình thức tiêu diệt lăng quăng/bọ gậy.

Nguồn: https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/41071/Tang-cuong-phong-chong-sot-xuat-huyet-Dengue.html-HT