Căn cứ Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Công văn số 01-CV/TU, ngày 29/9/2020 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thong-cao-bao-chi_0

Để triển khai công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 -2026 (sẽ diễn ra từ ngày 6-7/10/2021 tại Hội  trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh trân trọng gửi các cơ quan thông tấn báo chí toàn văn Thông cáo báo chí về tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII

Với lực lượng chiếm 49,7% dân số của tỉnh, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy Kon Tum, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIII, đã có 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII và 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đều đạt và vượt. Hội LHPN tỉnh phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động và khâu đột phá: “Phụ nữ Kon Tum tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; “Nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, chi/tổ phụ nữ và nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHPN cơ sở giai đoạn 2017-2021”; “Nâng cao nhận thức và hành động cho hội viên, phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường”.

5 năm qua, đã có 642 tập thể, 376 cá nhân phụ nữ tiêu biểu được nhận các giải thưởng, danh hiệu cao quý, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Về chuẩn bị văn kiện Đại hội

Căn cứ Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội trên cơ sở bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và định hướng của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đã trình xin ý kiến tại các kỳ Hội nghị BTV, BCH, Ban Dân vận Tỉnh uỷ và phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam; tổ chức lấy ý kiến cán bộ, hội viên, phụ nữ tại Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở và các huyện/thành phố, đơn vị trực thuộc. Đồng thời, BTV Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tổng kết các đề án, cuộc vận động, mô hình điểm, khâu đột phá và điều tra dư luận xã hội nhằm tổng kết lý luận và đánh giá khách quan kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng như xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội, phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Về tổ chức Đại hội

Với chủ đề: “Phụ nữ Kon Tum phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần đưa tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển“, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026 đ­ược tiến hành trong thời điểm cả hệ thống chính trị đang quyết tâm thi đua và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời quyết liệt phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6-7/10/2021 tại Hội trường Ngọc Linh- thành phố Kon Tum với sự tham gia của 182 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ toàn tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016- 2021; quyết nghị mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2021- 2026; góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum khoá XIV và đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Về thành phần, cơ cấu đại biểu dự Đại hội

Tổng số đại biểu được triệu tập dự Đại hội đại biểu Hội LHPN Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV là 182 đại biểu. Trong đó:

Đại biểu đương nhiên (Uỷ viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XIII) 30 đại biểu, chiếm 16,48%. Đại biểu được Đại hội và Hội nghị bầu là 144 đại biểu, chiếm 79,12%. Đại biểu chỉ định 08 đại biểu, chiếm 4,4%. Đại biểu người dân tộc thiểu số: 91 đại biểu, chiếm 50%. (Trong đó đại biểu DTTS rất ít người:  02 đại biểu (01 dân tộc Rơ Măm; 01 dân tộc Brâu). Đại biểu các tôn giáo: 21 đại biểu, chiếm 11,5%.

Đại biểu cao tuổi nhất: 66 tuổi (đại biểu Đinh Thị Hoa – nữ doanh nghiệp, hội viên tiêu biểu phường Quyết Thắng- Thành phố Kon Tum). Đại biểu nhỏ tuổi nhất: 24 tuổi (đại biểu Y Dâng – Chi hội trưởng Đăk Sút – xã Đăk Ang – huyện Ngọc Hồi; Y Siêu – Chi hội trưởng phụ nữ thôn Đăk Lanh xã Măng Bút; Y Pha – Chủ tịch Hội LHPN xã Pờ Ê – huyện KonPlông).

Về đại biểu khách mời dự Đại hội: Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Uỷ ban kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn Kon Tum.

Toàn bộ thông tin, tư liệu cần thiết về Đại hội sẽ được gửi tới các nhà báo thông qua Ban Tuyên giáo – Gia đình xã hội- Kinh tế Hội LHPN tỉnh (Đồng chí Ngô Thị Hương Thơm, Phó Ban Tuyên giáo – Gia đình xã hội- Kinh tế, số điện thoại 0935.145.932) hoặc truy cập Website Hội LHPN tỉnh tại địa chỉ http://phunukontum.org.vn/.

Hội LHPN tỉnh Kon Tum