Ngày 3/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 454/UBND-KGVX về việc thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong đó, giao Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành.

125654Hướng dẫn người dâ mang khẩu trang đúng cách

Hướng dẫn người dân mang khẩu trang đúng cách.  Ảnh: HL

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu trên địa bàn xảy ra tình trạng người dân không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định- Công văn nêu rõ.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc người dân chấp hành đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế. Tổ chức xử phạt nghiêm, đúng quy định các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông, nhắc nhở, chấn chỉnh và vận động người dân nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế; yêu cầu mọi người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng để chủ động phòng chống dịch Covid-19.

Tiểu ban Tuyên truyền (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh); các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc truyền thông thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế) của Bộ Y tế. Tiếp tục thông tin để nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết, nhất là Bluezone và thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có dịch; đẩy mạnh thanh toán điện tử và làm việc trực tuyến…

Nguồn: http://baokontum.com.vn-HT