Nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên, phụ nữ trong phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và vấn đề bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai trước bối cảnh đại dịch COVID-19. Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động và tổ chức cuộc thi “Sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai trước bối cảnh COVID-19 và đề cử các gương mặt phụ nữ, sáng kiến về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai”.

Thời gian phát động cuộc thi: Từ ngày 28/12/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam trong và ngoài nước.

Nội dung và hình thức tác phẩm dự thi:

Đối với cuộc thi “Sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai trước bối cảnh COVID-19: Truyền tải thông điệp về công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh COVID-19 có nhạy cảm giới, các hoạt động phòng, chống thiên tai có đặc điểm riêng, nhu cầu tình trạng dễ tổn thương của phụ nữ, nam giới, trẻ em gái, trẻ em trai, người già, người dân tộc thiểu số, người nghèo…; ghi nhận đóng góp và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong hoạt động phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Hình thức dự thi gồm: Thông điệp, đoạn thông điệp hoặc khẩu hiệu cổ động; Thơ, văn vần ngắn gọn súc tích dễ hiểu (kèm hình ảnh minh họa nếu có); Video hình ảnh nói, chia sẻ thông điệp.

Đối với đề cử các gương mặt phụ nữ, sáng kiến về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai. Đối với đề cử gương mặt phụ nữ: Đối tượng được đề cử là phụ nữ Việt Nam từ 18 tuổi trở lên hoặc tập thể phụ nữ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi có thể là một bài viết (kèm theo ảnh nhân vật/tập thể được tôn vinh) hoặc video, clip có nội dung thuyết minh về nhân vật/tập thể được tôn vinh. Đối với sáng kiến về bình đẳng giới: Đối tượng được đề xuất là công dân Việt Nam (không phân biệt được độ tuổi, giới tính, dân tộc…) và các tổ chức/cơ quan/đơn vị có thực hiện hoạt động/sáng kiến mang lại thay đổi trong cộng đồng về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai. Nội dung là các sáng kiến thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ/sự lãnh đạo của phụ nữ trong phòng, chống thiên tai; các sáng kiến/hoạt động phòng, chống thiên tai có các đặc điểm/nhu cầu của phụ nữ, nam giới và các nhóm dễ tổn thương…

Ban tổ chức dự kiến trao giải các tác phẩm đạt giải cuộc thi vào ngày 23/5/2022 (Ngày Phòng, chống thiên tai Việt Nam).

Hương Thơm