Cuộc đấu tranh bất khuất, quả cảm, kiên cường của các chiến sỹ cộng sản tại Ngục Kon Tum trong giai đoạn chống thực dân Pháp và tay sai cách đây gần 90 năm là sự hi sinh anh dũng, vẻ vang của các chiến sĩ cách mạng vì sự nghiệp giải phóng quê hương, dân tộc.
đấu tranh ngục
Để thể hiện lòng tự hào về truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng anh dũng, vẻ vang của các thế hệ chiến sĩ cách mạng tiền bối, hãy cùng tìm hiểu và tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021)” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức.
Đối tượng tham gia: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum (trừ thành phần tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cán bộ kỹ thuật thiết kế phần mềm Cuộc thi).
Hình thức thi: Cuộc thi được thực hiện bằng 02 hình thức: thi viết và thi trắc nghiệm trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; mỗi người dự thi có thể tham gia cả hai hình thức thi (gồm 01 bài thi viết và 01 lượt thi trắc nghiệm/người/tháng).
Thời gian thi:
– Đối với bài thi viết: Hạn cuối nộp bài thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là 29-10-2021.
– Đối với bài thi trắc nghiệm: Thời gian thi trong 02 tháng (bắt đầu từ ngày 15-9-2021 đến hết ngày 15-11-2021).
Thông tin chi tiết về Cuộc thi xin truy cập Website  http://www.tuyengiaokontum.org.vn/
Nguồn: http://www.tuyengiaokontum.org.vn-HT