Nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân, đồng thời tìm kiếm, chọn lựa, tôn vinh các ý tưởng/dự án có tiềm năng để hỗ trợ, kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vốn thực hiện sản xuất, kinh doanh và tham gia các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp vùng, cấp Quốc gia. Sở Khoa học& Công nghệ và Sở Kế hoạch& Đầu tư phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Kon Tum, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tổ chức Cuộc thi và Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022.

khoi nghiep sang tao

Đối tượng dự thi

Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân thuộc mọi thành phần, độ tuổi trong tỉnh có ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) dự định triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng/dự án khởi nghiệp ĐMST.

Lĩnh vực dự thi: Tập trung các lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất và chế biến sản phẩm dược liệu; chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, công tác chuyên môn, sản xuất, kinh doanh; ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực; mô hình sản xuất/dịch vụ… mới.

Thời hạn nộp hồ sơ dự thi: Từ khi có thông báo đến 17giờ00 ngày 23/9/2022.

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi: Cơ quan Thường trực (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum), địa chỉ: Tầng 4, toà nhà B, Khu hành chính mới tỉnh Kon Tum, tổ 8, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Hồ sơ dự thi được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, gửi kèm file điện tử qua email: phkt197@gmail.com.

Thời gian tổng kết, trao giải gắn với tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022: Tháng 11/2022.

Thể lệ Cuộc thi: THELECUOCTHI2022

Phiếu đăng ký dự thi: Mẫu biểu – Cuoc thi khởi nghiệp 2022

Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng trên Trang thông tin điện tử  của  Sở  Khoa  học  và  Công  nghệ,  địa  chỉ http://skhcn.kontum.gov.vn

Y BNhư tổng hợp-HT