Sáng ngày 23/5, tại tỉnh Kon Tum, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Công tác phụ nữ trong tình hình mới thực trạng và giải pháp”. Các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum đồng chủ trì.
Quang canh Hoi thao,
Quang cảnh hội thảo
Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực Hội LHPN tỉnh, Ủy ban BTV, BCH Hội LHPN tỉnh và các đơn vị liên quan.
DC PCT Hoi LHPN VN PB tai hoi Thao
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Phát biểu đề dẫn, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: Những năm qua, công tác phụ nữ luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, thể hiện qua các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật; ở mỗi giai đoạn, công tác phụ nữ có những yêu câu, nhiệm vụ cụ thể khác nhau để phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị ưu tiên của đất nước.

Qua 15 năm Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ nữ và 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, với những nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội và chính bản thân phụ nữ, công tác phụ nữ đã được quan tâm đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí thông tin việc tổ chức Hội thảo này nằm trong hoạt động khảo sát thực tiễn 05 năm triển khai Chỉ thị 21-CT/TW và Kon Tum là một trong 3 địa phương được thực hiện khảo sát. Việc đánh giá đúng mức kết quả đạt được trong công tác phụ nữ, đánh giá những hạn chế, xác định vấn đề đặt ra, từ đó xác định giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác phụ nữ tại Kon Tum là cần thiết.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe các tham luận của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, … về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW tại Kon Tum – những vấn đề cần thảo luận; Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu trong công tác cán bộ nữ; công tác phối hợp của các ngành trong công tác cán bộ nữ; công tác cán bộ nữ, kết quả, những vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp; kết quả tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chính sách đặc thù dành cho phụ nữ DTTS và những vấn đề đặt ra,…đồng thời đã tập trung thảo luận về kết quả công tác tuyên truyền về xây dựng gia đình gắn với xây dựng người phụ nữ việt nam thời đại mới; vai trò nòng cốt của tổ chức Hội LHPN trong công tác phụ nữ,…

DC PBT TU PB tai Hoi thao

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khẳng định từ khi thành lập lại đến nay, Tỉnh ủy Kon Tum luôn chú trọng lãnh đạo tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch để lãnh đạo triển khai thực hiện. Trong đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố Hội LHPN các cấp thực sự vững mạnh; đã quan tâm quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ phù hợp với khả năng, điều kiện của từng người và yêu cầu của từng địa phương, đơn vị và đạt một số kết quả tích cực: Tỷ lệ đảng viên nữ chiếm 36,13% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ; nhiệm kỳ 2020-2025, cấp tỉnh có 25/95 đồng chí (chiếm 26,3%), cấp huyện có 218/764 đồng chí (chiếm 28,5%), cấp xã có 844/2.150 đồng chí (chiếm 39,3%) cán bộ nữ được quy hoạch tham gia cấp ủy các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng nêu rõ công tác phụ nữ trên địa bản tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như tỷ lệ nữ giới tham gia cấp ủy và lãnh đạo còn thấp; tỷ lệ phụ nữ DTTS là lãnh đạo chủ chốt chưa tương xứng với lực lượng CBCC nữ.

Đồng chí đề nghị HLH Phụ nữ tỉnh tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, đặc biệt là Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chú trọng công tác quy hoạch cán bộ nữ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để chủ động về nguồn nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý. Triển khai rà soát, đánh giá, xác định nhu cầu cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo, làm cơ sở thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ.

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về giới và bình đẳng giới; tạo sự đồng thuận, thống nhất của tập thể trong thực hiện công tác cán bộ nữ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, động viên cán bộ nữ phát huy tinh thần tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo; nêu cao tỉnh thần tự chủ, khắc phục khó khăn, không ngừng phần đấu học tập, rèn luyện.

Kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định thông qua các ý kiến tham luận và trao đổi thảo luận tại Hội thảo đã cho thấy nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các cấp ngành về Nghị quyết 11-NQ/TW và Chỉ thị 21-CT/TW; đặc biệt đã coi công tác phụ nữ là trách nhiệm của các cấp, các ngành, chứ không phải của riêng Hội LHPN Việt Nam; tại Kon Tum công tác cán bộ nữ đạt nhiều kết quả tốt trong nhiều năm liền và để có được kết quả đó là có sự quan tâm của cấp ủy đảng và chính quyền; đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam mong rằng trong thời gian tới cấp ủy và các sở ban ngành của tỉnh quan tâm thêm đến phát triển nguồn nhân lực nữ để phục vụ cho phát triển KTXH của địa phương; có chỉ tiêu và định hướng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo nghề, khởi nghiệp cho phụ nữ để có được đội ngũ người lao động có chất lượng cao,…/.

                                                                                            Nguồn:kontum.gov.vn