Ngày 12/08/2020, UBND tỉnh Kon Tum có Thông báo số 266/TB-UBND Về việc thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

thuongcoru_ohpo

Thông báo nêu rõ, căn cứ Công điện số 2954/CĐ-BVHTTDL ngày 12/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, như sau:

1. Về việc treo cờ rủ: Các cơ quan, công sở treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ quốc tang (ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2020). Nghi thức treo cờ rủ thực hiện đúng quy định tại Điều 10 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

2. Trong những ngày tổ chức Lễ Quốc tang, các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí khác trên địa bàn tỉnh trong 02 ngày (ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2020).

3. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thông báo các đơn vị, địa phương khẩn trương và nghiêm túc thực hiện./.

Nguồn: https://kontum.gov.vn-HT