Sáng 2/11, UBND tỉnh tổ chức Chương trình “Gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với phụ nữ năm 2023” bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh và các điểm cầu cấp huyện. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Chương trình.

121738Đồng chí Chủ tịch UBND

115830Quang cảnh Chương trình

Quang cảnh Chương trình gặp gỡ, đối thoại tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh.

Dự Chương trình tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Kon Tum; Trường Cao đẳng Kon Tum; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; Bảo hiểm xã hội tỉnh; các chi nhánh Ngân hàng tỉnh Kon Tum.

Để chuẩn bị cho Chương trình “Gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với phụ nữ năm 2023” với chủ đề: “Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, từ tháng 6/2023 đến nay, qua các kênh thông tin và tổng hợp của tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh, Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các hội viên hội phụ nữ mong muốn được gửi tới Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành.

120019Hội viên phụ nữ tại đi

Hội viên phụ nữ phát biểu ý kiến đề xuất.

Các câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của các hội viên phụ nữ tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Tạo điều kiện để phụ nữ nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với phụ nữ và thực tế cần thiết phải có sự chỉ đạo, phối hợp giải quyết của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho công tác phát triển phụ nữ trên địa bàn; phụ nữ hiến kế với lãnh đạo UBND tỉnh về các giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển quê hương.

Tại Chương trình, ở các điểm cầu đã có 20 câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề, lĩnh vực liên quan đến 3 nhóm vấn đề nêu trên và đã được lãnh đạo các sở, ngành, địa phương lần lượt giải đáp, trả lời.

115924Đồng chí Chủ tịch UBND

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại

Phát biểu bế mạc tại Chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp thu các ý kiến của các hội viên phụ nữ và ý kiến giải đáp của lãnh đạo tỉnh, nội dung trao đổi của các sở, ngành; trên cơ sở đó, chủ động xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ.

Các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2684/KH-UBND ngày 2/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ; tiếp tục nghiên cứu triển khai tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hoạt động tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương để phụ nữ có cơ hội bày tỏ chính kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng và đề xuất ý kiến. Cấp ủy, chính quyền kịp thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, từ đó có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, phụ nữ các huyện, thành phố tiếp tục đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho các tầng lớp phụ nữ, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tiếp tục giáo dục, bồi đắp cho hội viên phụ nữ truyền thống cách mạng, những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước; cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm mọi mặt đến hội viên phụ nữ, để phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Nguồn: baokontum.com.vn