Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã chủ trì giám sát việc thực hiện quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo khoản 1, 3, 4, 6, 7 Điều 5; khoản 1 Điều 16; khoản 1, 2 Điều 18, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ và khoản 1 Điều 3, Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. Đoàn giám sát trực tiếp tại 5 huyện Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Đăk Tô, Ia H’Drai và Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh.

z5515004639651_ab9f86e76f1006ea8abedc04a98646ff (2)

Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Đăk Hà

Qua  kiểm tra, giám sát trực tiếp tại 05 huyện và  giám sát  thông  qua  báo cáo của 05 huyện, thành phố, Đoàn giám sát đã ghi nhận các kết quả đạt được trong thực hiện quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum như:  Việc niêm yết công khai đề nghị hưởng chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội cho người dân đảm bảo quy định; các chế độ và mức hỗ trợ cho các đối tượng được thực hiện đúng, kịp thời; danh sách theo dõi đối tượng và các thông tin về đối tượng đầy đủ, được lưu hồ sơ khoa học…

z5515004444234_59a4b704154d883e3940f45c3f896ef6 (2)

Đoàn giám sát gặp trực tiếp cháu A Dương Minh Hiếu, thôn Mô Pành, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông hiện đang hưởng chế độ là trẻ em bị khuyết tật nặng

Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Ngọc Hồi

Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Ngọc Hồi

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác lập hồ sơ giải quyết chế độ trợ giúp xã hội; cập nhật thông tin đối tượng… và kiến nghị, đề xuất các đơn vị tiếp tục có các giải pháp khắc phục, tháo gỡ để việc thực hiện quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian tới đạt hiệu quả cao.

                                                                               Tin, ảnh: Hoàng Thơm-PL-VQ-MT