0c67dcc95071852fdc60-16953537394Một tiết mục tham gia Hội thi

Hội thi tìm hiểu phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống nhằm góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Từ ngày 20 đến 26/9/2023, Hội LHPN huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, phối hợp với Phòng Dân tộc và Đoàn Thanh niên huyện, tổ chức Hội thi tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tại 5 xã Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga, Đăk Trăm, Văn Lem và Pô Kô.

Hội thi nằm trong khuôn khổ thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I (từ năm 2021-2025) trên địa bàn huyện Đăk Tô. Mục tiêu của dự án nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong đồng bào dân tộc thiểu số về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và người dân trong việc thực hiện pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

b395653be9833cdd6592-16953539808

Ban tổ chức Hội thi tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự

Qua 4 phần thi: Chào hỏi, năng khiểu – Tiểu phẩm – Kiến thức chung và “Rung chuông vàng về đích”, Hội thi tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Luật Hôn nhân và Gia đình; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đặc biệt là đối với các em vị thành niên, thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số… Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Thông qua hội thi, từ những kiến thức tiếp thu được, thành viên các đội thi sẽ là những hạt nhân nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động người thân, người dân nơi mình sinh sống nói không với tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

99c0486ec4d6118848c7-16953542632

d6881e26929e47c01e8f-16953542632

c45708f98441511f0850-16953542633

Một số hình ảnh của các đội tham dự qua các phần thi

 Nguồn: phunuvietnam.vn