Chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống 3/9/2019: Hội LHPN tỉnh Kon Tum thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng: Xem tại đây

ddddddddddddđ