Bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của  Bộ Chính trị, giai đoạn 2017 – 2021 bằng những hoạt động cụ thể, gắn với công tác Hội, phong trào phụ nữ và sát với nhu cầu, đặc thù của hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Các cấp Hội đã tổ chức nghiêm túc, chất lượng việc quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề toàn khóa và hằng năm, gắn với viết bài thu hoạch và xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt trong cán bộ Hội chuyên trách, UV BCH Hội LHPN cấp tỉnh và các huyện/thành phố, đơn vị trực thuộc; thông tin, quán triệt đến Ủy viên Ban chấp hành, hội viên các chi hội và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp phụ nữ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tế địa phương, cơ sở. Thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi hội.

Hội LHPN tỉnh đã lựa chọn nội dung trọng tâm, những vấn đề thiết thực liên quan đến công tác Hội và phong trào phụ nữ để tập trung chỉ đạo, định hướng và tập trung triển khai thực hiện, như: Nâng cao chất lượng công  tác nắm bắt tâm trạng, tư tưởng trong các tầng lớp phụ nữ và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để góp phần tham gia giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cộm ngay tại cơ sở; chủ động ký kết với các sở, ngành, lực lượng trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em; tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giảm nghèo và thành lập các mô hình phát triển kinh tế tập thể; tư vấn, giới thiệu việc làm cho phụ nữ; triển khai hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…

Các cấp Hội đã tập trung lựa chọn, đăng ký nội dung cụ thể làm theo Bác sát với nhiệm vụ và đặc thù công tác Hội, như: Về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, lề lối làm việc của cán bộ Hội các cấp; việc thực hành tiết kiệm trong cơ quan chuyên trách của Hội; cải tiến lề lối làm việc, tính trách nhiệm, tăng cường sâu sát cơ sở, nâng cao năng lực, tác phong công tác của cán bộ Hội chủ chốt các cấp; giải pháp nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em;… Đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ lựa chọn những hành động, việc làm cụ thể làm theo Bác thông qua việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, tích cực tham gia hoạt động của Hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả làm theo Bác đã được các cấp Hội triển khai, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, như: “Chi hội trưởng nói lời hay, làm việc tốt” (huyện Kon Rẫy); “Gia đình học tập, dòng họ học tập”, “Tổ phụ nữ tương thân, tương ái”, “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” (thành phố Kon Tum); “Biến rác thành tiền” (huyện Ngọc Hồi), “Hũ gạo tiết kiệm” (huyện Đăk Tô), “Nồi cháo nghĩa tình” (Hội Phụ nữ Công an tỉnh Kon Tum); “Tiết kiệm xoay vòng” (huyện Kon Plông), “Treo ảnh Bác Hồ” (huyện Đăk Hà, Kon Plông)…

Các-chị-em-xây-dựng-mô-hình-“Hũ-gạo-tiết-kiệm”-để-giúp-đỡ-nhau-2

Mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” đã giúp đỡ, hỗ trợ nhiều hội viên phụ nữ nghèo, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ trong cộng đồng. Ảnh: PL

Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng mô hình hay, điển hình tiên tiến, trong giai đoạn 2017-2021, các cấp Hội đã tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng 1.081 điển hình phụ nữ tiêu biểu, mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác, nhiều hoạt động biểu dương, tôn vinh có sức lan tỏa như: Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Hội LHPN tỉnh lần thứ IV; Lễ tuyên dương “Hoa Tháng 10” nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; gặp mặt, tôn vinh gương phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam…

Giao lưu các điển hình tiên tiến

Các điển hình tiên tiến chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong phong trào thi đua yêu nước  tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2015 – 2020 của Hội LHPN tỉnh. Ảnh: PL

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ được nâng lên. Việc học tập và làm theo Bác đã từng bước trở thành việc làm thường xuyên, là tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng công tác Hội, phong trào phụ nữ hằng năm. Các đồng chí cán bộ Hội các cấp đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, từng bước đổi mới phong cách làm việc theo hướng khoa học, linh hoạt với điều kiện, đặc thù công tác Hội; nêu gương trong việc nói đi đôi với làm, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, dám chịu trách nhiệm trong chức trách, công việc được giaoQua đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng trong triển khai phong trào thi đua, công tác Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 cũng như tạo cơ sở, tiền đề để các cấp Hội xây dựng và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2021-2026./.

                                                                                          Trần Thị Phong Lan-HT