Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025”, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum phát động Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2020” đến toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh.

hình khởi nghiệp 1

Theo đó, đối tượng dự thi: Là các hợp tác xã/tổ hợp tác/tổ liên kết, các mô hình kinh tế do phụ nữ quản lý/làm chủ; các hộ kinh doanh/khởi sự kinh doanh có sự kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã có đề án/ý tưởng mong muốn mở rộng quy mô, sáng tạo ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc thay đổi phương thức tổ chức sản xuất hoặc tạo ra sản phẩm/ dịch vụ mới được thể hiện trong đề án/kế hoạch kinh doanh dự thi.

Ưu tiên các tổ liên kết/ tổ hợp tác/ hợp tác xã là phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật và phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn (có ít nhất 5 thành viên tham gia, trong đó phụ nữ thuộc hộ nghèo và cận nghèo chiếm tối thiểu 50%) và các đề án, ý tưởng tạo ra những sản phẩm góp phần giảm khoảng cách giới trong các lĩnh vực.

Lĩnh vực dự thi: Trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ưu tiên đến lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm/dịch vụ chất lượng.

Cuộc thi có nhiều phần thưởng hấp dẫn và được Hội LHPN tỉnh cấp giấy chứng nhận đề án/ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu, gồm:

01 giải Ý tưởng Xuất sắc, trị giá 5.000.000 đồng

01 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng

01 giải Nhì, trị giá 2.000.000 đồng

02 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng/giải

05 giải Khuyến khích, trị giá 500.000 đồng/giải

Ngoài ra, đại diện các đề án/ý tưởng khởi nghiệp sẽ được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao năng lực, kết nối tiếp cận các nguồn lực, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua các lớp tập huấn, Ngày phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các ban, ngành liên quan tổ chức.

Các giải thưởng cho các đề án/kế hoạch tiêu biểu được chọn sẽ được Hội LHPN tỉnh phối hợp với các tổ chức, cá nhân có chuyên môn hỗ trợ hoàn thiện, phát triển để tiếp tục gửi Hội đồng tư vấn khởi nghiệp của tỉnh xét duyệt và tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh để hiện thực hóa.

Thời hạn nộp hồ sơ dự thi: Tác giả/nhóm tác giả gửi Đề án/ý tưởng tham gia dự thi trước ngày 15/3/2020 theo địa chỉ email: banhotrokinhte.pnkt@gmail.com. Các Đề án/ý tưởng gửi sau thời hạn trên được coi là không hợp lệ.

Thời gian tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2020” dự kiến vào tháng 5/2020.

Xem và tải thể lệ cuộc thi: Thể lệ Cuoc thi tim kiem y tuong KN nam 2020

Xem và tải đề cương viết ý tưởng khởi nghiệp: Mẫu đề cương dự án, ý tưởng khởi nghiệp

Xem và tải bản tóm tắt ý tưởng khởi nghiệp: Bản tóm tắt ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp

Hương Thơm-PL-HT