Nằm trong khuôn khổ kế hoạch triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2024, Hội LHPN tỉnh Kon Tum tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi cấp tỉnh năm 2024 với chủ đề “Ước mơ của em”.

THI SANG TAO

Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và sự tham gia của trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái trong các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, góp phần xây dựng môi trường an toàn để trẻ em được bảo vệ, chăm sóc, phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và xã hội; đồng thời, phát hiện những vấn đề đặt ra về bình đẳng giới trong gia đình, trên cơ sở đó giúp Hội LHPN các cấp và ngành liên quan thiết kế nội dung, hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, nâng cao nhận thức phù hợp với thực tiễn, đối tượng.

Cuộc thi sẽ được triển khai dành cho những trẻ em đang sinh sống, học tập tại các đơn vị địa bàn triển khai Dự án 8, trong đó khuyến khích sự tham gia của trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật và thành viên của tất cả các Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” đã được thành lập, vận hành tại địa bàn Dự án 8.

Trong thời gian triển khai, Hội LHPN các cấp chủ trì, phối hợp với các ngành Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp triển khai cuộc thi, tuyên truyền vận động, hướng dẫn trẻ em tham gia dự thi:

THI SANG TAO 2

– Phát động và nhận sản phẩm dự thi: từ ngày 20/4/2024 – 24/5/2024.

– Chấm thi vòng chung khảo cấp tỉnh: Hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

– Tổ chức Lễ trao giải chung kết Cuộc thi: dự kiến trong tháng 6/2024.

Ban Tổ chức mong muốn, thông qua cuộc thi lần này sẽ góp phần tìm kiếm và lan tỏa các sáng kiến, sản phẩm truyền thông phù hợp với trẻ em dân tộc thiểu số và hỗ trợ cho hoạt động truyền thông của Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào DTTS & MN.

Thông tin chi tiết cuộc thi: TẠI ĐÂY

Minh Thảo-PL-MT