Ngày 17/6/2022 Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND Kon Tum về Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức tại đây